Ach, tá naša slovenčina!

Prečo nám nestačí jedno i? Ja sa to nikdy nenaučím…

  • Sú vám tieto ponosy známe?

  • Chceli by ste, aby si deti osvojili pravopis po tvrdých a mäkkých spoluhláskach hravo a "bezbolestne"?

  • Chcete sa s nimi pri učení slovenského pravopisu baviť a nie trápiť?

  • Viete si predstaviť, že by sa deti pri slovenskej gramatike nenudili a spoznávali ju rôznorodým spôsobom?

Poznám to, tiež som to niekedy riešila a viem vám s tým pomôcť

– učivo o tvrdých a mäkkých spoluhláskach je prvou väčšou gramatickou výzvou, ktorej čelia naše deti už v 2. ročníku na ZŠ.

– a že vedia potrápiť, o tom ani netreba hovoriť. Navyše, sa toto učivo často obmedzuje len na memorovanie a dopĺňanie i-y do slov, čo môže byť pekná nuda.

– samozrejme, že je nutné, aby deti slovenský pravopis ovládali, ale dá sa to naučiť aj inak, ako len nudnými doplňovačkami?