Články

Nikdy by som neverila, že existuje dieťa, ktoré si bude dobrovoľne pýtať stále nové a nové cvičenia na určovanie pádov podstatných mien. Ale stalo sa to, že mám také jedno dieťa doma. Aby pre ňu to určovanie nebolo stále o tom istom, vymysleli sme si  Gramatické domino.

Na domino sú potrebné páry, to podstatné meno a jeho pád spĺňajú. Pádov je 6, takže konečný počet kartičiek nebude veľký a hra nebude nekonečná. Zdalo sa mi to ako dobrý nápad. Tak sme sa pustili do výroby.

Výroba domina je aj vecou matematiky. Treba predsa zistiť aké kombinácie môžme z daných predmetov spraviť. Tak Terezka najprv pokombinovala všetky pády medzi sebou a zistila, že zo 6 pádov vie spraviť 21 rôznych dvojíc.

Potom sme nastrihali výkres a vyrobili sme “domino kocky”. Popísať ich už bola čisto Terezkina práca. Dohodli sme sa, že na každej dominovej kartičke bude na ľavej strane nejaké podstatné meno a na pravej strane názov pádu. Terezka postupovala podľa kombinácii, ktoré si predtým spísala. Takže prvá dvojica bola PES-NOMINATÍV, druhá MAMA-GENITÍV, tretia STÔL-DATÍV a tak pokračovala až kým nedošla k poslednej možnej dvojici, ktorou je S MEDVEĎOM –  INŠTRUMENTÁL.

gramatické domino

Pri písaní podstatných mien treba dať pozor na také, ktoré majú rovnaký tvar v rôznych pádoch, napríklad slovo stôl môže byť v nominatíve, ale aj v akuzatíve. Preto sme sa dohodli, že si pomôžeme predložkami.

gramatické domino

Kedže ide o gramatické domino, ktoré sa týka podstatných mien, každú kartu sme označili ich symbolom podľa montessori pedagogiky. (Viac som o zavedení podstatných mien podľa montessori písala v tomto článku).

No a keď toto všetko Terezka zmákla, šli sme sa hrať.

Všetky kartičky sa rozdelia medzi 2 hráčov. Je ich nepárny počet, takže tú, ktorá ostala bez majiteľa položíme do stredu. Prvý hráč nájde medzi svojimi kartičkami takú, ktorá bude nadväzovať na prvú kartu buď vhodným podstatným menom, alebo vhodným pádom. Môže teda začať hru na ktorúkoľvek stranu. Keď položí svoju kartičku, na rade je druhý hráč. Kartičky teda hráči ukladajú striedavo a môžu ich ukladať do oboch smerov. Ak hráč v niektorom kole nemá potrebnú kartičku, tak toto kolo vynecháva a ide druhý hráč. Hra pokračuje dovtedy, dokým sú hráči schopní ukladať kartičky. Keď už nie je táto možnosť, hra končí a vyhráva ten, komu ostalo najmenej kartičiek.

gramatické domino

Pri tejto hre zabijete dve muchy jednou ranou. Pri jej výrobe si bez nudy dieťa niekoľkokrát zopakuje skloňovanie podstatných mien, náročnejšie mená pádov sa určite naučí naspamäť a ešte sa aj na konci spolu zabavíte.

slovesá montessori

Posledný slovný druh, s ktorým sa majú tretiaci podľa osnov zoznámiť, sú slovesá. Na túto lekciu som sa veľmi tešila, bola som si istá, že sa dievčatám zapáči.

Hneď ráno, som ich požiadala, aby si každá doniesla, dve svoje obľúbené hračky. No mohla som trikrát hádať, čo donesú. Keby som sa s niekým stavila, že Juli donesie zvieratká a Teri lego, vyhrala by som.  Na stole na nich čakali nastrihané pásiky papiera a pero. S Terezkou sme si na rýchlo zopakovali, čo sú to podstatné a prídavné mená. Aké sú ich symboly a čo znázorňujú (viac o nich píšem tu a tu ). Na pripravené papiere potom mali opísať svoju hračku jedným podstatným a jedným prídavným menom. Podotýkam, že Julinka, prváčka, s nami tieto veci robiť nemusí, ale vždy chce, tak ostáva pri nás a zapája sa. Baby to tak bavilo, že utekali po ďalších panáčikov a na stole sa zjavili aj ďalšie šelmy.
slovesá montessori

Po písaní sme si potrebovali trošku pretiahnuť kosti. Mala som prichystanú hru. Na kartičkách, tentokrát s červeným označením boli napísané slová SKÁKAŤ, ŽMURKAŤ, SPAŤ a podobne. Dievčatá sa striedali v ukazovaní a hádaní slov. Potom si ony samé vypýtali kartičky a napísali svoje slová, upozornila som ich, že to musia byť len činnosti, niečo čo robíme bežne. Keď už ich hra unavila, vrátili sme sa k stolu.

Vtedy som ich poprosila, nech ukážu prstom na leva a panáčika. Ukázali, veď to je normálka, lev aj panáčik sú predsa na stole. Tak som ich poprosila nech mi ukážu prstom na SKÁKAŤ alebo ŽMURKAŤ. To sa už predsa nedá. To sme robili, to už nerobíme, nie je to tu. V tejto chvíli bliklo Terezke, ahááááá…máme ďalší slovný druh. Niečo čo robíme. To čo robíme sa nedá uchopiť, je to niečo čo je stále v pohybe, na rozdiel od podstatných mien, ktoré sú tu, sú stále, nehýbu sa samé od seba. Tento slovný druh sa volá slovesá a označuje nejakú akciu. Po tomto objave sme sa vrátili k našim papierikom a dopísali na ne vhodné slovesá. Terezka si všimla, že nám tým vlastne vznikla už veta, takže sme museli v prídavných menách poprepisovať začiatočné písmeno na veľké.

slovesá montessori

Na druhý deň sme pokračovali v spoznávaní slovies. Ukázali sme si ich symbol. Je to veľká červená guľa. Červená farba poukazuje na farbu krvi, ktorá nám neustále pulzuje v našom tele, ale aj na farbu slnka, bez ktorého by nič nežilo, a ktoré nám dáva energiu, tak ako slovesá dodávajú energiu každej vete. Aj samotný tvar symbolu, guľa, je tvar, ktorý je neustále v pohybe.  Keď sme sa o ňom rozprávali, stále nám utekala, na rozdiel od čiernej pyramídy, ktorá pevne stála na svojom mieste.  S dievčatami sme ju chvíľu pozorovali a hovorili sme čo všetko robí: gúľa sa, valí sa, uteká, padá, brzdí, kotúľa, točí sa, krúti, stojí, beží…

slovesá montessori

A keďže slovesá označujú nejaké činnosti, nemôžme sa ich predsa stále učiť len pri stole. Poznáte hru Kubo velí? Jeden zo skupiny deti je Kubo a velí ostatným čo majú robiť. Deti musia jeho pokyny vykonávať, ale iba ak jeho príkaz začína vetou Kubo velí.  Ak pokyn znie iba Vyskoč!, deti musia ostať bez pohybu, ak pokyn znie Kubo velí, vyskoč!, musia vyskočiť. V pôvodných pravidlách, deti, ktoré sa pomýlia vypadávajú, my sme si to upravili, takže kto sa pomýli spraví 5 drepov. U nás je to obľúbená hra, lebo ju môžu hrávať deti rôzneho veku a vždy sa pri nej poriadne nasmejeme. Hrávame ju aj v anglickej verzii, kde už nevelí Kubo ale hovorí sa Simon says.

 

 

zámená

Po prídavných a podstatných menách prišli na rad zámená. Pôvodne som chcela preskočiť rovno na slovesá, kedže s nimi sa už dá vytvoriť plnohodnotná veta a sloveso s podstatným menom tvorí krásny protiklad, ale Terezka prišla za mnou s otázkou, čo to je zámeno a kde sa používa. Pripravila som teda pre ňu niekoľko viet, na ktorých som jej chcela vysvetliť všetko okolo zámen. Jednou z prvých bola veta:

Terezka si vzala Terezkinu knihu a šla knihu čítať do Terezkinej izby.

Teri sa zamračila. Takto predsa nerozprávame. Vyzvala som ju teda, nech vetu opraví tak, aby znela lepšie. Vzala pero a začala škrtať a prepisovať.

zámená

Postupne som jej dávala ďalšie vety. Všade sa našlo niečo, čo jej nepasovalo, čo sa dalo prepísať a nahradiť iným slovom. Nakoniec som ju vyzvala, nech mi prečíta všetky slová, ktoré napísala. Boli to slová  ja, ty, ju, svojej, jej, našej a podobne. Povedala som jej, že toto sú zámená a voláme ich tak preto, lebo nimi môžeme zameniť vo vete iné slová. V našich vetách napríklad nahrádzali podstatné mená.

zámená montessori

Symbol zámen

Na rad, ako vždy, prišlo predstavenie symbolu zámen. Je to tiež pyramída, tentokrát ale tmavo fialová. Deťom už len ten tvar napovie, že je to znova slovný druh, ktorý nejak súvisí s podstatnými menami a preto si to ľahšie dokážu zapamätať.

zámená

Ďalšia aktivita, ktorá bola pre Terezku pripravená, sa jej veľmi páčila. Dopredu som si vytlačila na kartičky fotky členov našej rodiny. Kartičky sú orámované fialovou farbou, aby to korešpondovalo s farbou symbolu. Terezke som dala prázdne kartičky s tým, že bude zapisovať, čo na fotkách uvidí. Ako prvú som jej dala fotku jej samej. Na kartičku zapísala JA, na druhej fotke som bola ja, takže Terezka zapísala TY, potom sa už rozbehla sama a ku každej fotke napísala nejaké zámeno. Mojou úlohou len bolo jej vysvetliť, prečo sú dve fotky pre zámeno oni (ony). Keď to mala všetko hotové, vysvetlila som jej, že toto sú osobné zámená. Potom sme sa trošku o fotkách rozprávali. Čo je na nich, napríklad, čia torta je na prvej fotke, alebo čie šaty mám na sebe oblečené. Tak sme sa dostali k zámenám privlastňovacím. Aj tie Terezka napísala na fialové kartičky.

 

Týmto sa naše zoznamovanie s ďalším slovným druhom skončilo, ale Terezku som pristihla viackrát, ako si naše fotky prezerá a páruje ich so zámenami.  Veľmi ju bavilo, učiť sa o zámenách na členoch vlastnej rodiny.

Tak sme tu zas so slovnými druhmi. Dnes sa pozrieme na to, ako sme zvládli prídavné mená. Pár dní predtým ako sme sa ich začali učiť, si Juli v izbe vytvorila ZOO. Perfektné načasovanie, povedala som si. Totiž v montessori pedagogike sa na učenie slovných druhov využíva aj hra s farmou. My sme si to trošku upravili podľa nášho gusta a zahrali sme sa so ZOO.

prídavné mena montessori

Hneď ráno ostali baby zarazené, keď som ich na učenie zavolala do izby k zvieratkám. Už tušili, že ich čaká nejaká zábava. Večer predtým som ZOO prichystala tak, aby v nej bolo viacero zvierat rovnakého druhu, len s odlišnými vlastnosťami. Takže sme mali napríklad malú a veľkú žirafu, alebo troch slonov, každého iného. Na začiatok som dala dievčatám kartičky s podstatnými menami, aby ich porozkladali po ZOO.

podstatné mená montessori

Potom som Terezku poprosila, nech mi podá slona. Podala mi toho, ktorého mala najbližšie, odmietla som. Aj Juli mi chcela podať slona, ale ani ona sa netrafila, ani jej nebol ten pravý. Ja som totiž chcela toho hnedého sloníka. Po predchádzajúcich skúsenostiach s podstatnými menami, už Terezka vedela o čo mi ide. Že konkrétne zvieratko, ktoré hľadám, nájde iba tak, ak ho nejako od tých ostatných odlíšime. Podala som jej tentokrát kartičky s modrým označením, na ktorých bola pre každého slona nejaká vlastnosť. Povedali sme si, že toto sú prídavné mená a tie určujú vlastnosti osôb, zvierat a vecí.

prídavné mená

S prídavnými menami sa potom dajú robiť rôzne veci. My sme napríklad vymýšľali čo najviac vlastností nejakému zvieratku, alebo sme určovali prídavné mená opačného významu. Po zábave prišla na rad “seriózna” práca. A to spoznať symbol prídavných mien. Opäť je to pyramída, ale tentokrát je menšia a je modrej farby. Deti si tak ľahšie zapamätajú, že prídavné mená a podstatné mená patria k sebe, lebo majú obe pyramídový tvar.

prídavné mená

Pri našom každodennom čítaní sme si hovorili aj o tom, aké by bolo naše rozprávanie bez prídavných mien chudobné. Aby to deti pochopili, stačí si prečítať nejaký príbeh,ktorý obsahuje dosť prídavných mien a čítať ho bez nich. Ten rozdiel je hneď jasný. Príbeh v takomto prevedení stráca na kvalite, ťažšie sa počúva a podľa Terezkiných slov je taký obyčajný, horšie sa predstavuje v myšlienkach.  Skúste potom v príbehu zamieňať tie prídavné mená za iné, alebo tie existujúce rozšíriť o slová podobného významu. podstatné a prídavné mená montessori

Ďalšou, u nás veľmi obľúbenou hrou, je Hádaj na čo myslím. Tá je tiež veľmi vhodná na precvičovanie prídavných mien. S nimi totiž danú vec uhádnete ľahšie a rýchlejšie. Skúste opísať nejaký predmet a nepoužiť pri tom prídavné mená.  My sme sa pri týchto zábavkách dobre nasmiali a učenie vôbec nebolo ani nudné, ani nezáživné.

titulok k článku o podstatých menách

Nedávno sme sa doma začali učiť o slovných druhoch (článok o tom ako na to si môžete prečítať tu.) Prvé zoznámenie prebehlo úspešne, tak sme sa mohli pohnúť ďalej.

Podstatné mená

Začali sme hrou, ktorá sa volá Prines mi. Chcela som od dievčat, aby mi priniesli MODRÉ. Rozbehli sa na všetky strany a nosili mi rôzne modré veci, ktoré som odmietala lebo toto modré som nechcela. Občas zaznel výkrik: “mami, ale čo modré chceš?”  Tvárila som sa tajomne a posielala ich na rôzne miesta v dome.

Nakoniec, keď Maruška doniesla modré pero som ich prestala trápiť. Toto som chcela modré PERO. “Mami,ale ty si nám nepovedala ČO modré chceš? Modré mohli byť aj nožnice, alebo ceruzky, alebo šaty,” zaznela výčitka. Samé prišli na to že je dôležité povedať čo presne chcem, danú vec presne pomenovať. Takže v našom prípade už pero nebolo len perom, ale stalo sa podstatným menom, ktoré pomenúva nejakú vec. Bez podstatných mien v reči by nám nik nerozumel, sú základom takmer každej vety.

montessori symbol pre podstatné mená

 

Po tejto hre prišlo na rad predstavenie symbolu pre podstatné mená. Podľa montessori je to veľká čierna pyramída. Príbeh o tom, prečo práve čierna pyramída, si môžete prečítať tu.

Ďalšie dni sme sa s podstatnými menami trošku pozabávali. Stále sme pracovali s kartičkami s čiernou farbou. Terezka dostala kartičky a mala ich roztriediť na tri skupiny. Vznikli tak osoby zvieratá a veci.  Sama si tak utvorila definíciu podstatných mien. V učebnici slovenského jazyka je okrem toho aj uvedené, ako sa na podstatné mená pýtame. Aj ja som to hovorila Terezke, ale neskôr pri rôznych cvičeniach som si všimla že ju otázky kto? a čo? veľmi mýlia, že podstatné mená s ľahkosťou urči aj bez nich, tak som od nej prestala otázky vyžadovať.  Kartičky so slovami potom ukladala na reálne predmety v izbe.

podsatatné mená montessori

Okrem slov ako klavír, nohavice, bábika, sa tam objavilo aj slovo láska. Tu Terezka zaváhala, či to naozaj je podstatné meno, keď to nie je ani osoba, ani zviera, ani vec a čo to vlastne je keď to ani nevidí. Rýchlo som sa chopila príležitosti a podsunula som jej viac podobných slov a začala som ich ja triediť na dve skupiny. Terezka rýchlo zbadala, že v jednom stĺpci sú veci, ktoré vidí a dokáže sa ich dotknúť a v druhom tie ostatné.  Tak sme si povedali že podstatné mená pomenúvajú aj to čo nevidíme, napríklad rôzne emócie.

podstatné mená

Posledné delenie bolo na vlastné a všeobecné podstatné mená. To už nebol žiadny veľký problém. Deti s vlastnými menami prichádzajú do styku odmalička, teraz sme tomu len dali poriadny formálny názov.

montessori gramatika podstatné mená

Prvé zoznamovanie s podstatnými menami máme teda za sebou. Bola to naozaj zábava a to ešte dievčatá netušia, aké ďalšie zábavky sú pre nich pripravené.